Natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

 
Tegenwoordig zijn agrarische ondernemers niet meer uitsluitend gericht op voedselproductie. Steeds meer ondernemers verbreden zich en richten zich onder andere op agrarisch natuurbeheer.
Onder agrarisch natuurbeheer worden de maatregelen verstaan die landbouwers nemen voor natuur en landschap. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het onderhouden van lanschapselementen, weidevogelbeheer of het creƫren van nestgelegenheid voor erfvogels.
Agrarisch natuurbeheer vraagt vaak een extra inspanning van boeren. Voor het uitvoeren van specifieke maatregelen kan vaak een vergoeding worden verkregen via bijvoorbeeld het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) of het systeem Groene en Blauwe diensten. Ons streven is om agrarisch natuurbeheer binnen het werkgebied van de ANV te stimuleren en boeren te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Dit alles met een goede balans tussen de agrarische belangen en natuur en landschapswaarden.