ANV Tolhuislanden

Welkom in de Tolhuislanden

Even voorstellen
De Agrarische Natuurvereniging Tolhuislanden is een vereniging die zich inzet voor natuur en landschap zowel voor boeren als burgers. De Tolhuislanden is van oorsprong een agrarisch gebied begrensd door de spoorlijn Zwolle –Meppel, het industriegebied Hessenpoort, de snelweg A28 en de provinciale weg N377 Nieuwleusen-Balkbrug.

Weidevogelgebied
De genoemde gebieden zijn door de provincie aangemerkt als weidevogelgebied. De weidevogels zijn voor hun bestaan afhankelijk van het agrarisch gebied.
De volgende soorten weidevogels komen in het gebied voor: tureluur, veldleeuwerik, grutto, watersnip, kieviet, graspieper, gele kwikstaart, wulp, scholekster en patrijs.

Overlevingsplek voor vogels
De overheid (provincie) probeert in deze gebieden via het sluiten van een beheersovereenkomst een gunstige broedplaats en een goede overlevingsplek voor de kuikens van deze vogels te creëren. Dat kan enige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, maar deze worden gecompenseerd door de te ontvangen beheersvergoeding.

Collectief beheer
Om als agrariër of landeigenaar in aanmerking te komen voor het nieuwe subsidiestelsel ANLB in dit gebied, was het nodig een collectief beheerplan te maken. Belangrijkste reden hiervoor is dat door samenwerking tussen de beheerders betere natuurresultaten gehaald kunnen worden. Het gaat hierbij om de afstemming tussen alle betrokken beheerders in het gebied.

Dit alles dient gecoördineerd te worden.
Omdat hier in het gebied geen organisatie is die deze taak op zich kan nemen, is er besloten een Agrarische Natuur Vereniging op te richten. Deze zal met behulp van een beheerregisseur proberen de mogelijkheden voor de weidevogels om te broeden en hun jongen groot te brengen zo goed mogelijk te maken, en waar het kan uit te breiden. Jonge weidevogels hebben belang bij  kruidenrijk gras, omdat daar veel verschillende insecten in zitten waar de jongen van leven. In overleg met agrariër/grondeigenaar wordt getracht kuikenland dáár te krijgen waar de meeste kritische vogels (grutto, tureluur en wulp) meestal broeden. De beheerregisseur in dit gebied is Henk van Leusen (zie bestuur). Hij kan u vertellen of uw perceel in het gedeelte ligt wat voor subsidie in aanmerking komt.